Projektbeskrivning

Del 1: Vi vandrande själar – Jack Mattsson
Del 2: Förklädd Gud – Lars-Erik Larsson

Ålands Projektkör har målsättningen att ständigt utvecklas, förnya sig och inspireras av nya utmaningar. Efter stora produktioner med krav på förstärkning och omfattande teknik vill vi nu utmana oss med musik i klassisk genre i akustisk miljö.Under ett drygt år ska vi arbeta med klassisk sångteknik, tonbildning och grundläggande andning i fokus.

Konsertens första avdelning blir den åländska sviten "Vi vandrande själar" komponerad 1995 för kör och orgel av åländska kompositören Jack Mattsson. Sviten skrevs 1995 inför kyrkomusikfesten i Karleby och bygger på andliga folkmelodier från de svenska bygderna i Finland, ett melodimaterial som varit nästan helt okänt. Materialet är hämtat ur Folkkulturarkivets samlingar, där det fram till 1992 visserligen har funnits omsorgsfullt arkiverat, men legat helt bortglömt och oanvänt. Sviten är skriven för kör och orkester och presenterar sex andliga visor i original melodiversion. Vi framför detta med orgel. Texten är skriven av Lars Huldén, som också varsamt har bearbetat och kompletterat det på många ställen bristfälliga textmaterialet.

Mattson var en hyllad kompositör som skrivit flera stora verk, bl.a. Katrina. Jack Mattson fick flera priser för sina verk men gick bort allt för tidigt och hans musik förtjänar att leva vidare och framföras av körer och orkestrar i hela Svenskfinland.

Del 2: Med hjälp av Stockholms Symfoniorkester, två professionella operasångare samt recitatör framför vi Lars-Erik Larssons "Förklädd Gud" samma år då verket fyller 80 år.

Kompositören Lars-Erik Larsson komponerade musiken till Hjalmar Gullbergs text ur diktsamlingen Kärlek i tjugonde seklet. Gullbergs idyll tar sin utgångspunkt i ett motiv från antik mytologi om guden Apollon, dömd att uppträda som människa i ett år och tjäna som dräng hos kungen. Sviten "Förklädd Gud" hör till Larssons nyromantiskt orienterade produktion och är ett av den svenska konstmusikens mest älskade verk.

Johanna Grüssner – körledare, dirigent och producent, Åland
Nils Gunnar Burlin – kapellmästare, Stockholms Symfoniorkester
Nicklas Lantz – recitatör, Åland
Sopran - Sofie Asplund, Åland
Baryton – Philip Björkqvist, Åland