På grund av den rådande coronapandemin så har
vi beslutat att flytta fram vårt projekt Förklädd gud -
Vandrande själar fram till våren 2023.