Från att varit en kör med arbetsnamnen Projektkören.ax så infördes
vi in i föreningsregistret i april 2010 som Föreningen Ålands Projektkör r f.

Styrelsen består av följande personer:

Harriet Öfverström-Snickars, ordförande
Sune Carlsson, viceordförande
Jana Eriksson, kassör
Anna D´Cruz, sekreterare
Ulf Gustavsson, medlem
Per-Arne Sondell, medlem 
Anna Lind-Bengtsson, suppleant
Camilla Linde, suppelant

Körens mejjadress är projektkoren@aland.net