Från att varit en kör med arbetsnamnen Projektkören.ax så infördes
vi in i föreningsregistret i april 2010 som Föreningen Ålands Projektkör r f.

Styrelsen består av följande personer:

Sune Carlsson, ordförande, sune.carlsson@vikingline.fi
Ulf Gustavsson, viceordförande, kattby.bygg@pp.inet.fi
Harriet Öfverström-Snickars, sekreterare, haje@aland.net
Jana Eriksson, kassör, hellestorp24@hotmail.com
Anna D´Cruz, medlem, anna.dcruz@aland.net
Per-Arne Sondell, suppleant, per-arne.sondell@ha.ax