Klicka på menyerna till vänster
så får du veta lite mera om
Ålands Projektkör.